Status socialni podnik

Společnost SunWash, s.r.o. se přihlašuje k naplňování společensky prospěšného cíle zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, t. j. principům sociálního podnikání, a to:

  • zaměstnáváním více než 30%, slovy: Třiceti procent osob znevýhodněných na pracovním trhu z celkového počtu zaměstnanců (t.j. zejména lidé tělesně postižení a odcházející z ústavních zařízení)
  • zapojováním zaměstnanců do rozvoje firmy a informováním o výsledcích hospodaření, tzn., že vedení společnosti bude zaměstnance cílové skupiny zvát na pravidelné porady provozu a rozvoje, kde budou mít možnost vyjadřovat se k činnosti firmy.
  • poskytování psychosociální podpory všem zaměstnancům z CS. Na náklady podniku jsou zajištěné služby psychologa, právníka a finančního poradce kteří jim pomohou ve všech dostupných oblastech.
  • spoluprací s lokálními subjekty, kdy do výběrových řízení budou zařazeny místní firmy a podnikatelé včetně podpory lokálních aktivit a potřeb z důvodu podpory rozvoje regionu
  • reinvesticí zisku ve výši více než 50% slovy: Padesátiprocent zpět do společnosti. Z části budou tyto finanční prostředky využívány pro zkvalitnění a rozvoj služeb firmy, z části pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců a z části pro expanzi do dalších lokalit
  • rozvojem podnikatelské činnosti na konceptu enviromentálního prospěchu - udržitelného rozvoje, s důrazem na efektivní využívání všech zdrojů a šetrný přístup k přírodě a životnímu prostředí - řešením konkrétního enviromentálního problému (t.j. zejména snižování energetické náročnosti a využívání obnovitelných zdrojů)